The Religion of Peace

TheReligionofPeace

TROP is a non-partisan, fact-based site which examines the ideological threat that Islam poses to human dignity and freedom
Jihad Report
Nov 19, 2022 -
Nov 25, 2022

Attacks 30
Killed 163
Injured 126
Suicide Blasts 0
Countries 16

The Religion of Peace

Jihad Report
October, 2022

Attacks 154
Killed 728
Injured 890
Suicide Blasts 5
Countries 23
List of Attacks

It's much easier to act as if critics of Islam have a problem with Muslims as people than it is to accept the uncomfortable truth that Islam is different

Donate

The Quran

Tarrant

List of Attacks

Last 30 Days
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 (Post 9/11)

Ahlam
TROP Android App

Ahlam
What can we learn about
Islam from this woman?
TheReligionofPeace.com

 Koranen og Hadith


#1 LIDT OM KVINDER I ISLAM (fra Koranen og Hadith bøgerne):

Mænd bestemmer over kvinder, fordi Allah har gjort det ene køn overlegent.
Så gode kvinder er de kvinder, der adlyder. Og de kvinder, du oplever oprør fra, skal du irettesætte og PISKE. Hvis de så endelig adlyder, behøver du ikke at gøre mere. Allah er evigt mægtig!
- Koranen 4:34

Åh, Profet! Uden tvivl er dine koner dig tilladte (angående sex), ligeledes er de krigsfanger, som Allah har skænket dig...
-
Koranen 33:50

Profeten sagde: "Er en kvinde's vidnesbyrd ikke kun det halve værd af en mand's vidnesbyrd?" Kvinderne svarede "jo". Han (Profeten) sagde: "Det er på grund af kvinden's lave intelligens."
- Sahih al-Bukhari 2658 / Bog 52, Hadith 22 / Vol. 3, Bog 48, Hadith 826

"Jeres koner er som jeres territorium. Så giv jer selv adgang til jeres territorium
hvor og hvornår I lyster."
- Koranen 2:223

Profeten sagde: "... Jeg så Helvede, og jeg har aldrig set noget så grusomt. Jeg så, at langt de fleste i Helvede er kvinder."
Folket spurgte: "Åh, Allah's apostel! Hvorfor er dette tilfældet?"
Profeten svarede: "Fordi de er utaknemmelige." Der blev derefter spurgt om de er utaknemmelige overfor Allah. Profeten svarede: "De er utaknemmelige overfor deres mænd og utaknemmelige overfor gode gerninger gjort til gavn for dem."
- Sahih al-Bukhari 1052 / Bog 16, Hadith 12 / Vol. 2, Bog 18, Hadith 161

Muhammad sagde: "Åh, kvindfolk! I bør gør gode gerninger og bede om tilgivelse, for jeg så Helvede, og der var langt flere kvinder end mænd."
En vis kvinde spurgte Muhammad hvorfor der er så mange kvinder i Helvede, hvortil han svarede: "I taler grimt og er utaknemmelige overfor jeres mænd. Jeg har aldrig set nogle mangle sund fornuft som I mangler sund fornuft, og I er dårlige muslimer som med jer bringer uvidenhed."
Kvinden sagde: "Hvorfor er vi dårlige muslimer uden sund fornuft?"
Han, den hellige Profet, svarede: "Faktummet, at kvinder kun kan stoles halvt så meget på som mænd, beviser jeres mangel på sund fornuft."
- Sunan Ibn Majah 4003 / Bog 36, Hadith 78 / Vol. 5, Bog 36, Hadith 4003

"Manden er det dobbelte værd af kvinden"
- Koranen 4:11

"... og mændene er en grad højere end dem (kvinderne)"
- Koranen 2:228

(Hørt i retten):
"Kald på to mandlige vidner. Og hvis der ikke kan findes to mandlige vidner;
så en mand og to kvinder."
- Koranen 2:282

Aisha (Muhammad's kone, som han giftede sig med da hun var 6 år gammel) sagde: "Jeg har ikke set nogle kvinder lide så meget som muslimske kvinder. Se på hende! Hendes hud er grønnere end hendes tøj..!"
- Sahih al-Bukhari 5825 / Bog 77, Hadith 42 / Vol. 7, Bog 72, Hadith 715

LIDT OM KVINDER I BIBLEN:

"Mænd, elsk jeres koner og vær ikke hård overfor dem"
- Kolossensern 3:19

"Mænd, elsk jeres koner, præcis som Kristus elskede kirken"
- Efeserne 5:25

"En mand skal behandle sin kone som han selv ville behandles, for en mand og hans kone er én og samme person"
- Efeserne 5:28

"I er alle Gud's børn. Der er hverken jøde eller græker, hverken slave
eller fri, hverken mand eller kvinde, for I er alle den samme i Jesus Kristus."
- Galaterne 3:26-29

 

 

#2 ELSKER ALLAH & MUHAMMAD DE VANTRO?

"Den, der forlader Islam, skal slåes ihjel."
- Sahih al-Bukhari 6922 / Bog 88, Hadith 5 / Vol. 9, Bog 84, Hadith 57

"Åh, du som tror (muslimer)! Bekæmp de vantro som er dig nær og lad dem finde i dig fjendtlighed."
- Koranen 9:123

"Åh, du som tror! Tag ej nære familie medlemmer som allierede hvis disse tager glæde i vantro over Islamisk tro."
- Koranen 9:23

"Åh, du som tror! Vær ej venner med jøder eller kristne, for de er hinandens venner."
- Koranen 5:51

"Åh, Profet! Vær hård mod de vantro og hyklerne (de dårlige muslimer der ikke er praktiserende nok) og vær urokkelig."
- Koranen 9:73

"Allah har sørget for, at du har overtaget deres (de vantro's) land og deres huse og deres velstand."
- Koranen 33:27

"De vantro er de værste af alle skabninger."
- Koranen 98:6, 8:55 osv

"En blind mand havde en slave-kone som han havde børn med, og hun plejede at tale nedsættende om Profeten og underkende ham. Han forbød hende at gøre dette, men hun blev ved. Han irettesatte hende, men hun ændrede ikke sin uvane. En aften begyndte hun at tale grimt om Profeten og nedgøre ham. Så han tog en kniv, placerede den på hendes mave, pressede til og slog hende ihjel.  Et barn der kom imellem hendes ben var smurt ind i al blodet.
Da det blev morgen, blev Profeten informeret om dette. Profeten sagde, at manden intet havde gjort forkert og at ingen skulle straffe ham."
- Sunan Abi Dawud 4361 / Bog 40, Hadith 11 / Bog 39, Hadith 4348

"De gode muslimer er barmhjertige omkring dem selv og fjendtlige overfor de vantro."
- Koranen 48:29

"Allah elsker bestemt ikke de vantro."
- Koranen 3:31-32

"Allah elsker bestemt ikke de vantro."
- Koranen 30:43-45

"Allah forsvarer dem, der tror. Allah har bestemt ingen kærlighed for dem uden Islamisk tro og som er utaknemmelige."
- Koranen 22:38

... Hvad siger Biblen? Matthæus 5:43-48:

"I har hørt, at I skal elske jeres næste og hade jeres fjender, men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Derved handler I som jeres himmelske Fars sande børn, for han lader sin sol skinne til gavn både for de onde og de gode,"

 

 

#3 MÅ MUSLIMER LYVE? (TAQIYYA)

Muslimer må lyve i visse tilfælde (især overfor ikke-muslimer).
I Koranen står der tre steder (3:54, 8:30, 7:99), at Allah er den bedste af alle løgnere/bedragere.
I fortyndede versioner af Koranen står der "planlægger" i stedet for løgner, men selv
i mange af de versioner står der i parentes, at det Arabiske ord som blev brugt i de første skrifter
er ordet "makr", hvilket betyder, at der menes, at Allah er den bedste af alle bedragere. (Se billede)

"Lad ikke muslimer tage de vantro som venner over de tro.
Hvem end af jer (muslimer) der gør dette; har intet med Allah at gøre.
Med mindre I blot lader som om at være venner med dem for beskyttelse."
- Koranen 3:28
Beskyttelse af Islam indgår vel her.

"Allah og Hans budbringer står ikke til nogen form for ansvar overfor afgudsdyrkerne (alle med en anden religion end Islam) eller dem uden tro."
- Koranen 9:1, 9:3

"Allah's apostel sagde: 'Den, der fabrikerer gode historier for at bringe fred imellem mennesker, er ikke en løgner.'"
- Sahih al-Bukhari 2692 / Bog 53, Hadith 3 / Vol. 3, Bog 49, Hadith 857

"Hvis du har grund til at frygte forræderi/bedrag fra nogle mennesker, skal du kaste deres forræderi/bedrag tilbage imod dem, så I er på lige fod. Allah bryder sig bestemt ikke om forrædere."
- Koranen 8:58

Muhammad har sex med en slave-pige i en af hans koner's seng, og konen opdager det.
(Sunan an-Nasa'i 3959 / Bog 36, Hadith 21 / Vol. 4, Bog 36, Hadith 3411 m.m.)
Muhammad lover ikke at gøre det mere, hvorefter Allah siger:
"Åh, Profet! Hvorfor forbyder du dig selv hvad Allah har lovliggjort?
Du vil tilfredsstille dine koner. Allah er evigt tilgivende og evigt barmhjertig.
Allah har allerede givet jer (muslimer) syndsforladelse for at bryde løfter,
og Allah er jeres beskytter, og Han er den alvidende, den evigt vise."
- Koranen 66:1-2

Muhammad tillader en af hans følgere at lyve overfor en fjende (som har talt grimt om Muhammad og Islam), for at komme tæt nok på denne fjende til at skære hovedet af ham.
- Sahih Muslim 1801 / Bog 32, Hadith 146 / Bog 19, Hadith 4436

I Biblen i John 8:44 siger Jesus, at satan er den bedste af alle løgnere.
Ordsprogene 19:5 - "Et falsk vidne får sin straf, en løgner undslipper ikke", og selvfølgelig er "Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!" et af de ti hellige bud.

... For at være fair (som altid), står der også mange steder i Koranen, at man ikke skal lyve, men
når man godt må nogle gange og når ens egen gud er den "bedste af alle bedragere", så er det vel lidt
mere acceptabelt? Der er flere vers, du kan finde dig frem til.

PS. Hvis du vil teste en muslim's ærlighed, kan du prøve at få muslimen til at indrømme, at "Profeten" Muhammad var pædofil, som bla. beskrevet i Sunan an-Nasa'i 3378/
Bog 26, Hadith 183/
Vol. 4, Bog 26, Hadith 3380 osv, hvor der står, at Aisha stadig legede med dukker da han først havde sex med hende da hun var ni år gammel.

 

 

#4 ER JIHAD FREDELIGT?

Muslimer siger ofte, at Jihad er en indre kamp med sig selv for at blive et bedre menneske.
Men hvorfor står der så i Koranen 4:95, at fysisk handicappede ikke behøver at udføre Jihad?
Det beviser, at det ikke kun er en "indre kamp" med sig selv.

Koranen 47:4 beskriver Jihad som et blodbad.

"Klargør din styrke og kraft imod dem (de vantro) til det yderste af din magt, så du kan kaste terror ind i hjerterne af Allah's fjender og dine fjender og andre omkringstående du måske ikke kender, men som Allah kender. Og alt du måtte bruge på at kæmpe i vejen for Allah vil til dig blive betalt tilbage, og du har intet gjort forkert."
- Koranen 8:60

"Lyt derfor ikke til de vantro, men bekæmp dem med den største kraftudfoldelse overhovedet muligt."
- Koranen 25:52

"Lad dem kæmpe for Allah og sælge deres liv på denne jord for det andet liv. Den, der kæmper i vejen for Allah, hvad enten han bliver dræbt eller ej, skal modtage en stor belønning."
- Koranen 4:74

"Allah's budbringer sagde: 'Den, der går frem i vejen for Allah og dør eller bliver dræbt, er en martyr og vil komme i paradis.'"
- Sunan Abi Dawud 2499 / Bog 15, Hadith 23 / Bog 14, Hadith 2493

"Åh, du som tror! Hvad er der galt med dig? Du bliver bedt om at gå i krig og kæmpe for Allah, men du klamrer dig til denne jord. Foretrækker du denne verden fremfor det evige Himmerige? Denne jord er ingenting i forhold til Himlen. Medmindre du kæmper, vil Han straffe dig med en smertelig straf og give din plads i Himlen væk."
- Koranen 9:38-39

"En mand spurgte: 'Allah's budbringer, hvor vil jeg ende hvis jeg dræbes?'
Han svarede: 'I paradis.'
Manden smed straks hans håndfuld af dadler og kæmpede til han døde."
- Sahih al-Bukhari 4046 / Bog 64, Hadith 92 / Vol. 5, Bog 59, Hadith 377

Koranen 3:167 beviser, at når der bruges ordet "kæmp", så betyder det ikke kun selvforsvar, fordi der står i verset, at muslimer skal "kæmpe eller I DET MINDSTE forsvare dem selv."

Allah's budbringer sagde: "Vejen til paradis er igennem brugen af sværd."
(Jeg tror ikke der menes flæskesvær)
- Sahih al-Bukhari 2818 / Bog 56, Hadith 34 / Vol. 4, Bog 52, Hadith 73

"At kæmpe er din skæbne, selvom du ikke bryder dig om det. Men det er muligt, at du hader en ting, der er god for dig og at du elsker en ting, der er dårlig for dig. Allah ved bedst."
- Koranen 2:216

"Jeg vil kaste terror ind i de vantro's hjerter og dermed hugge hovederne af dem og kappe alle deres fingre af." (Profeten Muhammad, den perfekte mand ifølge Islam, skar personligt selv hovedet af folk)
- Koranen 8:12

"De, der tror, kæmper for Allah."
- Koranen 4:76

Muhammad bliver spurgt hvilken type mand der er den bedste, hvortil Muhammad svarer: "En mand der altid er klar til kamp og skynder sig i kamp og som opsøger døden hvor døden forventes"
- Sahih Muslim 1889 a / Bog 33, Hadith 185 / Bog 20, Hadith 4655

"Gå fremad, let-bevæbnede og svært-bevæbnede og stræb med jeres ejendom og jeres liv i vejen for Allah. Dette er bedst for jer."
- Koranen 9:41

"Og i blandt folket findes muslimer, der sælger deres liv for at opnå Allah's godkendelse. Og Allah er godhjertet overfor Hans tilbedere."
- Koranen 2:207 osv

 

 

#5 RACISME I ISLAM

Muhammad siger på en fjendtlig måde, at Etiopierne (synonym for sorte) er primitive med primitive våben
- Sahih al-Bukhari 5503 / Bog 72, Hadith 29 / Vol. 7, Bog 67, Hadith 411

Muhammad refererede til sorte som "rosin-hoveder"
- Sahih al-Bukhari 693 / Bog 10, Hadith 88 / Vol. 1, Bog 11, Hadith 662

Muhammad ejede sorte slaver. Om det direkte havde med racisme at gøre er uklart, men det er værd at nævne.
- Sahih al-Bukhari 7263 / Bog 95, Hadith 17 / Vol. 9, Bog 91, Hadith 368,
Sahih al-Bukhari 6161 / Bog 78, Hadith 187 / Vol. 8, Bog 73, Hadith 182 osv

Du kan ikke undslippe det sted Allah har valgt for dig når du dør.
(Koranen 55:33)
Der vil imod dig blive sendt både flammer og flydende messing,
og du vil ikke kunne forsvare dig selv.
(Forsat: 55:35)
Så på dommedag vil ingen blive spurgt om deres synder, for deres ansigter
afslører det allerede, alt efter om de er hvide eller sorte.
(Fortsat 55:39)
Polyteisterne, de kriminelle, synderne osv vil kunne genkendes på deres mærker
(sorte ansigter)
, og de vil blive tilfangetaget.
(Fortsat 55:41)

Biblen: Moses' kone var sort. Gud straffer Mirjam og Aron fordi de er racistiske overfor hende.
(4 Mosebog 12)

Og her er Galaterne 3:26-29 igen relevant.

 

 

#6 FORNÆRM MUHAMMAD OG DØ?

"Hvem kan være mere ond end én der lyver om Allah?" Hvis dødsstraf er ordineret til folk over mindre alvorlig kriminalitet (som utroskab), så giver det vel kun mening, at den ALLER ondeste selvfølgelig også fortjener dødsstraf.
- Koranen 6:93

"Dem, der bagtaler Allah og Hans budbringer, har Allah forbandet i denne verden og i livet efter døden, og Han har forberedt ødelæggelse for sådanne mindreværdige."
- Koranen 33:57

(Fortsat) "Forbandede som de er vil de blive tilfangetaget hvor end de bliver fundet, og de vil lide en voldsom død."
- Koranen 33:61

... Er dette et direkte bud til muslimer? Hvis Allah ved alt, så ved han også hvor alle er HELE TIDEN, derfor behøver han ikke at finde folk. At gå ud for at finde folk er noget mennesker gør, ikke en alvidende gud.
I Koranen 2:115 står der: "Allah ejer Øst og Vest. Så hvor end du går, er Allah's ansigt tilstede. Ganske vist er Allah altomfattende og alvidende."

"Slå ikke ihjel, udover når du har ret til det ifølge Islam" (Står flere steder)
- Koranen 17:33

Her er det igen relevant med Sahih Muslim 1801 / Bog 32, Hadith 146 / Bog 19, Hadith 4436:
En mand ved navn Ka'b b. Ashraf har verbalt udtrykt sin utilfredshed med Muhammad og Islam.
Muhammad spurgte sine følgere "Hvem vil gøre det af med denne mand for mig?", og adskillige meldte sig til opgaven, og manden blev myrdet med hjælp fra Muhammad, som holdte manden's hovede fast.

"Ganske vist er straffen for dem, der fører krig imod Allah og Hans budbringer eller vækker uro i landet, at de skal myrdes eller korsfæstes eller at deres lemmer skal hugges af. Dette skal være en straf imod dem i denne verden, og i livet efter døden skal de have en grov tugtelse."
- Koranen 5:33

En person mobber Muhammad imens han beder ved forsigtigt at lægge kamel-indvolde på hans ryg.
Seks andre personer griner af latterliggørelsen, og mobberen griner.
Muhammad beder Allah om at straffe dem, og alle syv dør på stedet.
- Sahih al-Bukhari 240 / Bog 4, Hadith 107 / Vol. 1, Bog 4, Hadith 241

Og igen er Sunan Abi Dawud 4361/
Bog 40, Hadith 11/
Bog 39, Hadith 4348 relevent, hvor vi ser, at en muslim dræber sin egen kone fordi hun havde fornærmet Muhammad, og Muhammad siger, at manden ikke har gjort noget forkert.

Biblen: Romerne 12:17-21:
Gengæld ikke ondt med ondt, men stræb efter at gøre det, som alle kan se er godt. Lev i fred med alle mennesker - så vidt I kan. Kære venner, tag ikke hævn, men lad Gud tage sig af at straffe. Der står jo skrevet: "Hævnen og gengældelsen er min, siger Herren." Der står også skrevet: "Er din fjende sulten, så giv ham noget at spise. Er han tørstig, så giv ham noget at drikke. På den måde gør du ham skamfuld." Lad dig ikke rive med af det onde, men overvind det onde med det gode.
Osv

 

 

#7 DET FREDELIGE ISLAM

Koranen 5:32 - "Det at slå en uskyldig sjæl ihjel er det samme som at slå hele
menneskeheden ihjel."
Det er sådan langt de fleste muslimer citerer det vers for at vise, at Islam er fredeligt,
men de undlader bare at fortælle, at det er Koranen, der citerer en jødisk skrift og at den lærdom
gælder for jøder (børnene af Israel som det står skrevet) og ikke for muslimer. Så det fredeligste, man kan finde i Koranen, er faktisk kun gældende for jøder. Læs hele verset og i kontekst.

Der ER få Islamiske vers, der opfordrer til fred, men Biblen siger, at man skal praktisere hvad
man prædker (1 Johannes 3:18, Romerne 2:20-24, Jakob 1:22 osv), og det gjorde "Profeten" Muhammad ikke
med alle hans ugerninger.

"Profeten" Muhammad er den perfekte rollemodel for alle muslimer (Koranen 33:21, Koranen 68:4),
og han:

1. Var pædofil (Sunan an-Nasa'i 3378 / Bog 26, Hadith 183 / Vol. 4, Bog 26, Hadith 3380) i overensstemmelse med Koranen (Koranen 65:4)

2. Han (sammen med sine følgere) skar hovedet af folk der blot FREDELIGT ikke brød sig om ham
(Sahih Muslim 1801 / Bog 32, Hadith 146 / Bog 19, Hadith 4436),
fik bla. to mennesker stenet til døde som straf for utroskab (Sahih al-Bukhari 6819 / Bog 86, Hadith 48 / Vol. 8, Bog 82, Hadith 809) og dræbte mange flere i overensstemmelse med Koranen.
(Koranen 6:93,
Koranen 33:57,
Koranen 33:61,
Koranen 5:33 osv)

3. Han ejede og solgte slaver (som han også voldtog imens han var gift) i overensstemmelse med Koranen.
(Sahih al-Bukhari 7263 / Bog 95, Hadith 17 / Vol. 9, Bog 91, Hadith 368,
Sahih al-Bukhari 2141 / Bog 34, Hadith 93 / Vol. 3, Bog 34, Hadith 351)
(Koranen 66:1-2,
Koranen 23:5-6,
Koranen 4:24,
Koranen 33:50,
Koranen 70:29-30 osv)

4. Han sagde "Jeg er blevet beordret til at kæmpe mod folk indtil de bliver muslimer" I overensstemmelse med Koranen.
(Sahih Muslim 21 a / Bog 1, Hadith 33 / Bog 1, Hadith 30,
Sahih al-Bukhari 6924, 6925/ Bog 88, Hadith 7 / Vol. 9, Bog 84, Hadith 59)
(Koranen 8:38-39,
Koranen 9:5 osv)

5. Var kvindefjensk og voldtægtsmand (som tidligere bevist, I overensstemmelse med Koranen) og meget mere der må undlades for at holde dette relativt kort.

▼▼▼▼▼ JESUS ▼▼▼▼▼

Jesus, kristne's rollemodel og frelser (Efeserne 5):
1. Var ikke pædofil,
2. Han dræbte ingen og var imod vold (Matthæus 26:52 osv),
3. Han ejede ikke slaver,
4. Han var fredelig overfor alle,  (Matthæus 5:44 osv)
5. Han reddede bla. en kvinde fra at blive stenet ihjel som straf for utroskab, hvorimod Muhammad selv sørgede for, at en kvinde BLEV stenet ihjel pga. utroskab (Johannes 8:7), og han var IKKE voldtægtsmand

 

 

#8 "JAMEN MINE MUSLIMSKE VENNER ER DA FLINKE?"

Islam er desværre ikke defineret af fredelige muslimer der er vokset op i vesten med
de samme værdier som os andre. Islam er defineret af Muhammad og Allah.
Hvis du virkelig elsker dine muslimske venner, bør du elske dem nok til at være
100% ærlig overfor dem og få dem til at indse, at noget så ondt som Islam ikke kan være fra Gud.
Det er ikke racistisk. Islam er en religion, ikke en race. Lad ikke folk kalde dig racist for at kritisere en religion. Elsk muslimen som menneske, men vær ikke bange for at (FREDELIGT) tage afstand fra Islam.

 

 

#9 DET ENDELIGE BUDSKAB

Der er også onde ting i Biblen, men det endelige budskab er hvad der tæller.
Lad os høre det endelige budskab i Biblen:
"Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind. Dette er det store og første Bud. Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv. Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne." (Matthæus 22:36-40)

Lad os høre hvad Muhammad har at sige. Han starter meget godt ud, men til sidst går det galt:
"At bede når du skal bede, at respektere dine forældre og at udføre Jihad i Allah's navn."
- Sahih al-Bukhari 7534 / Bog 97, Hadith 159 / Vol. 9, Bog 93, Hadith 625

(Husk, hvad bla. Koranen 4:95 sagde om Jihad. Hvis du er fysisk handicappet, behøver du ikke udføre Jihad. Det er næsten altid, som alment forstået; hellig krig. Og IKKE kun i selvforsvar.
I Koranen 9:111 står der: "Muslimer kæmper i vejen for Allah, så de slår ihjel og bliver slået ihjel.")

... Stoler du virkelig på en gud, der flere gange kalder sig selv den bedste af alle løgnere?

Det kan være svært at forstå når man ikke har sat sig ind i det, men Hadith bøgerne er stort set ligeså gældende som Koranen. Et eksempel på dette er, at der ingen steder i Koranen står, at man skal bede fem gange om dagen. Det er en Hadith det står i. Og alle muslimer ved, at det er fem gange om dagen, at de skal bede.
Et andet eksempel er, at for at formelt blive muslim, skal man fremsige Shahada'en. Den er ingen steder i Koranen, den er i en Hadith.

Lad os ende dette med et lille guldkorn: "Lad ikke barmhjertighed hindre dig i at udføre Allah's lov"
- Koranen 24:2

(Der tages forbehold for stave- og tastefejl, også mht. til referencer.
Hvis én reference ikke virker når du slår den op, så prøv med den næste.
Hadith skrifterne er referenceret på flere forskellige måder.
Vi opfordrer alle til selv at researche Islam yderligere.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Further Reading

©2002 - 2022 Site developed by TheReligionofPeace.Com
All Rights Reserved
Any comments can be directed to the Editor.
About the Site